top of page

HUISREGELS ELLY YOGA

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico.

Je bent verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen & bezittingen.

Yoga beoefenen vraagt een fysieke inspanning die eventueel risico met zich kan meebrengen dus vraag advies aan je huisarts of specialist voorafgaand aan deelname aan de lessen.

Elly Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.

Elly Yoga is niet aansprakelijk voor diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

Schade die door de deelnemer, al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht worden aan eigendom van Elly Yoga, dienen te worden vergoed.

Wanneer je inschrijft & deelneemt aan de activiteiten bij Elly Yoga ga je ook akkoord met deze huisregels.

BEURTENKAARTEN & BETALING

Het aankopen van een beurtenkaart of losse beurten zijn verplicht om aan de lessen deel te nemen.

Beurtenkaarten zijn 3 weken (proefles) of 12 maanden geldig , niet langer ! & worden niet terugbetaald.
Betaling gebeurt voorafgaand de sessies ofwel cash, payconic, overschrijving of via aankoop op de website www.elllyyoga.be

RESERVATIE & ANNULERING

Reservatie is verplicht & liefst 1 dag op voorhand, maximum 1 uur voor aanvang van de sessie.
Annulatie kan kosteloos tot 12 uur voor aanvang van de sessie.

Bij laattijdige annulatie of no-show wordt de sessie aangerekend.

Bij langdurige afwezigheid kan de beurtenkaart op aanvraag worden verlengd onder voorlegging van doktersbewijs.
Bij annulatie van sessies of vakantie van Elly Yoga wordt dit tijdig gecommuniceerd via nieuwsbrief, blog of persoonlijk bericht.

WIJZIGING LESROOSTER & PRIJZEN

Elly Yoga behoudt zich het recht om tarieven aan te passen.

Wijzigingen worden tijdig gecommuniceerd. 
Elly Yoga kan het lesrooster, voor wat betreft tijd & programmatie wijzigen.

Wijzigingen in het lesrooster worden tijdig gecommuniceerd.

PRIVACY

Elly Yoga gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tov de verwerking van persoonsgegevens.
De overgemaakte persoonsgegevens worden opgenomen & verwerkt door Elly Yoga.

Deze gegevens dragen bij tot de werking van de studio, het aangeboden programma & diensten, uitvoeren van marktstudies, informatie & media campagnes.

De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt.

bottom of page